Logo YereCraft

GDPR

Tím že hrajete na serveru souhasíte s pravidly serveru. Registrací a hraním na serveru souhlasíte se zpracováním osobních údají podle GDPR, v pípad nesouhlasu nás prosím kontaktujte s žádostí o unregister.

Registrací a hraním na serveru se vzdáváte práva na žalobu.

Pokud se hrá (nebo len AdminTeamu) jakýmkoliv způsobem dostane k osobním údajům jiného hráe (nebo lena AdminTeamu), je povinen zachovat mlenlivost! V žádném pípad je nesmí sdílet s kýmkoliv dalším!

Žádáme hráe, aby dbali na ochranu svého útu. (Svůj úet zabezpete silným heslem.)

Upozorujeme, že server yerecraft.cz neruí za žádnou finanní ztrátu, není povinen uhradit krádež provedenou na serveru.

Každý hrá je zodpovdný za své bezpeí.

Uchovávame

Minecraft

Pi pipojení na Minecraft server uchováváme tvou IP adresu, datum posledního pihlášení, stát a historii chatu.

Web a forum

Z webu www.yerecraft.cz uchováváme tvou IP adresu, tvůj Email, poslední IP adresu, ze které jsi pišel, pípadn na požádání telefonní íslo.

TeamSpeak

Z teamspeaku3 uchováváme tvou poslední IP adresu.

K emu tyto informace slouží?

Ke zajištní bezpenosti serveru a webu

K tomuto používáme IP adresy. Dále jej můžeme v pípad nutnosti poskytnout správním orgánům, napíklad, pokud dojde k trestnému inu. Dále využíváme z bezpenostních důvodů údaje o tvé historii chatu, napíklad opt pro pípad, že by došlo k trestné innosti.

K provedení plateb

K provedení plateb si můžeme kdykoliv vyžádat tvé telefonní íslo, které může sloužit napíklad k reklamaci platby.

Kdo všechno má k údajům pístup?

K údajům mají pístup pouze osoby, které mají na serveru post Vedení a Majitel.

Ukládání pístupových údajů

Pístupové údaje jsou ukládány nkolikrát šifrovan. Pokud jej ztratíš, nikdo ti je neekne, ale vygenerujeme ti nové.

Práva hráů

Jakýkoliv hrá může požádat o zaslání údajů, které o nm víme nebo o výmaz z naší databáze.